با سلام و احترام

نظر به شرایط عمومی بیماری کرونا در صورت بهبود شرایط همایش به صورت حضوری در شهر تهران برگزاری خواهد شد

در غیر اینصورت همایش به صورت مجازی و الکترونیکی برگزاری خواهد گردید

 

متعاقبا شرایط برگزاری و لینک برگزاری اطلاع رسانی خواهد شد